Spårfräsning av gamla luckor

Spårfräsning kan man göra om man vill att luckorna ska få ett annat utseende. Släta luckor med rätt förutsättningar spårfräser vi en profil i och du har genast en ny lucka som vi sedan lackerar.
Spårfräsning kan man göra om man vill att luckorna ska få ett annat utseende. Släta luckor med rätt förutsättningar spårfräser vi en profil i och du har genast en ny lucka som vi sedan lackerar.

Mer info